T.C.
GÜNDOĞMUŞ KAYMAKAMLIĞI
 2016 YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
OCAK
15.01.2016
İlçe Av Komisyon Toplantısı
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi
Toplantıda alınan karar komisyon üyelerine tebliğ edilir.
OCAK
18.01.2016
Brifing Dosyalarının Gözden Geçirilmesi değişikliklerin İşlenmesi ve Valilik Makamına Arzı
İl Planlama ve Koord. Kuruluş görev ve Çalışma Yön. 80. maddesi
60 dakikalık brifinge işlenmek üzere kurumlar değişiklikleri bildirir.
OCAK
20.01.2016
3091 Sayılı Kanun Hakkında Seminer Düzenlenmesi
3091 Sayılı Kanunun Uyg. Yön. 62. maddesi
Kurum Amirleri ve görevli memurlar katılacaktır.
OCAK
21.01.2016
İlçe Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu Toplantısı
3634 Sayılı M.M.Kanun Hükümleri 2-13765 Sayılı Milli Müdafaa Tüzüğü
Topyekün sav. ve sef. haz. ile İlçe Kaynak Sayım Cetvellerinin gözden geçirilir.
OCAK
25.01.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
OCAK
26.01.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
OCAK
28.01.2016
İl Koordinasyon Toplantısı
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
Kaymakam ve Belediye Başkanı katılacaktır.
OCAK
11.01.2016 25.01.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
ŞUBAT
22.02.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
ŞUBAT
23.02.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
ŞUBAT
10.02.2016 24.02.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
MART
28.03.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
MART
29.03.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
MART
16.03.2016 30.03.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
NİSAN
21.04.2016
İlçe Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu Toplantısı
3634 Sayılı M.M.Kanun Hükümleri 2-13765 Sayılı Milli Müdafaa Tüzüğü
Topyekün sav. ve sef. Haz. ile İlçe Kaynak Sayım Cetvellerinin gözden geçirilir.
NİSAN
25.04.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
NİSAN
26.04.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
NİSAN
27.04.2016
İl Koordinasyon Toplantısı
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
Kaymakam ve Belediye Başkanı katılacaktır.
NİSAN
28.04.2016
657 Sayılı Dev. Mem. Kan. Gereğince Disiplin Soruşturması hakkında seminer
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği
Daire amirleri ve kamu görevlileri katılacaktır.
NİSAN
29.04.2016
Engellilerin Yaşam Kalitesini Yükseltici Tedbirler
Miatlı Evrak
Komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleşecektir.
NİSAN
13.04.2016 27.04.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00

 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
MAYIS
23.05.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
MAYIS
24.05.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
MAYIS
25.05.2016
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Kanun gereği hizmet içi eğitim semineri
4483 Sayılı Kanun Uygulaması
Daire Amirleri katılacaktır.
MAYIS
11.05.2016 25.05.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
HAZİRAN
02.06.2016
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesi
İlçedeki Kurum Amirleri Katılacaktır.
HAZİRAN
03.06.2016
Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
Tüm Mahalle Muhtarları katılacaktır.
HAZİRAN
27.06.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
HAZİRAN
28.06.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
HAZİRAN
15.06.2016 29.06.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
TEMMUZ
11.07.2016
Brifing Dosyalarının Gözden Geçirilmesi değişikliklerin İşlenmesi ve Valilik Makamına Arzı
İl Planlama ve Koord. Kuruluş görev ve Çalışma Yön. 80. maddesi
60 dakikalık brifinge işlenmek üzere kurumlar değişiklikleri bildirir.
TEMMUZ
21.07.2016
İlçe Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu Toplantısı
3634 Sayılı M.M.Kanun Hükümleri 2-13765 Sayılı Milli Müdafaa Tüzüğü
Topyekün sav. ve sef. Haz. ile İlçe Kaynak Sayım Cetvellerinin gözden geçirilir.
TEMMUZ
25.07.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
TEMMUZ
26.07.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
TEMMUZ
28.07.2016
İl Koordinasyon Toplantısı
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
Kaymakam ve Belediye Başkanı katılacaktır.
TEMMUZ
13.07.2016 27.07.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
AĞUSTOS
22.08.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
AĞUSTOS
23.08.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
AĞUSTOS
25.08.2016
Engellilerin Yaşam Kalitesini Yükseltici Tedbirler
Miatlı Evrak
Komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleşecektir.
AĞUSTOS
10.08.2016 24.08.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
EYLÜL
26.09.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
EYLÜL
27.09.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
EYLÜL
16.09.2016 28.09.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
EKİM
24.10.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
EKİM
25.10.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
EKİM
26.10.2016
İl Koordinasyon Toplantısı
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
Kaymakam ve Belediye Başkanı katılacaktır.
EKİM
12.10.2016 26.10.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
KASIM
21.11.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:11.00
KASIM
22.11.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
KASIM
01.11.2016 30.11.2016
Dernek Denetimi
5253 Sayılı Dernekler Kanunun 19. maddesi
Mülki Amirin uygun gördüğü zamanlarda denetlenir.
KASIM
01.11.2016 30.11.2016
Daire Denetimi
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun
Denetim Raporu kurumuna gönderilir.
KASIM
09.11.2016 23.11.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
 
AİT OLDUĞU AY
TARİH
KONU
DAYANAĞI
AÇIKLAMA
ARALIK
08.12.2016
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesi
İlçedeki Kurum Amirleri Katılacaktır.
ARALIK
09.12.2016
Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
Tüm Mahalle Muhtarları katılacaktır.
ARALIK
22.12.2016
İlçe Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu Toplantısı
3634 Sayılı M.M.Kanun Hükümleri 2-13765 Sayılı Milli Müdafaa Tüzüğü
Topyekün sav. ve sef. Haz. ile İlçe Kaynak Sayım Cetvellerinin gözden geçirilir.
ARALIK
26.12.2016
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 S. Res. Gaz. İns. Hk. Gör. Kur. Ve Çal. Es. Hk. Yön.
Her ayın son haftası Pazartesi günü toplanır. Saat:11.00
ARALIK
27.12.2016
İlçe İdare Kurulu Toplantısı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 58. maddesi
Her ayın son haftası Salı günü toplanır. Saat:11.00
ARALIK
29.12.2016
Gizli Dereceli Harita Sayım Cetvellerinin Gönderilmesi
Miatlı Evrak
Her yıl Aralık ayında peryodik olarak Valilik Makamına gönderilir.
ARALIK
14.12.2016 28.12.2016
Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Her ayın ikinci yada son haftası Çarşamba günü toplanır. Saat:10.00
Mustafa ÜNER
Kaymakam